Disclaimer

Juridische aspecten

De juridische aspecten die betrekking hebben op de website van Het Service Kantoor hebben wij hieronder uiteengezet.

Disclaimer / aansprakelijkheid

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op de site van het Service Kantoor met de grootste zorg is samengesteld en continue wordt gecontroleerd en onderhouden, kan het Service Kantoor niet garanderen, dat die informatie te allen tijde volledig en juist is.

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de website van het Service Kantoor (www.servicekantoor.nl) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Het Service Kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties. Door contact te leggen en te behouden met de website van het Service Kantoor stemt u in met deze voorwaarden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld begrepen teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij het Service Kantoor en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.

De website van het Service Kantoor en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot het Service Kantoor worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de website van het Service Kantoor bekende gegevens. Het Service Kantoor kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. Het Service Kantoor kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van het Service Kantoor en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Het Service Kantoor behoudt zich het recht voor om de site te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Links

De website van het Service Kantoor bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan het Service Kantoor eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Klachten

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. U kunt in dat geval telefonisch contact met ons opnemen. Wilt u toch een klacht indienen, dan kan dit via het formulier of schriftelijk naar ons kantoor worden gestuurd onder vermelding van 'klacht'. Als wij er, naar uw mening, niet in slagen om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen, kunt u zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-FKLACHT: 0900-3552248, www.kifid.nl.

We werken met

ABN AMRO Aegon Amersfoortse ASR Cardiff Conservatrix DAS Delta Lloyd Europeesche verzekeringen Florius Generali De Goudse Handelsbanken HDI Gerling Hypotrust ING bank Van Kampen Groep Klaverblad Legal and General Menzis Monuta Movir Nationale Nederlanden Nedasco NNEK Obvion Reaal SAA ABP SNS bank Staalbankiers Turien & Co Westland Utrecht
ABN AMRO Aegon Amersfoortse ASR Cardiff Conservatrix DAS Delta Lloyd Europeesche verzekeringen Florius Generali De Goudse Handelsbanken HDI Gerling Hypotrust ING bank Van Kampen Groep Klaverblad Legal and General Menzis Monuta Movir Nationale Nederlanden Nedasco NNEK Obvion Reaal SAA ABP SNS bank Staalbankiers Turien & Co Westland Utrecht