Home » De top 3 meest voorkomende afwijzingen van het Waarborgfonds

De top 3 meest voorkomende afwijzingen van het Waarborgfonds

19 mei 2023

Jaarlijks ontvangt het Waarborgfonds meer dan 40.000 claims. Hoewel 80 % van de ingediende claims wordt toegekend, zijn er helaas ook claims die het Waarborgfonds moet afwijzen, omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. Dat is vervelend, met name voor de claimant die geen vergoeding krijgt. Om daar iets aan te doen, heeft De Vereende een top 3 opgesteld van voorwaarden waaraan afgewezen claims niet voldoen.