Home » DNB: Verzekeraars hebben interne controles vaak niet op orde

DNB: Verzekeraars hebben interne controles vaak niet op orde

20 december 2021

De Nederlandsche Bank deed in 2020 een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de zogeheten Internal Control Frameworks (ICF’s) bij middelgrote en grote verzekeraars. Een ICF is het interne controleraamwerk waarmee verzekeraars risico’s binnen bedrijfsprocessen (zoals polisadministratie en uitkeringen) beheersen. Uit de onderzoeken bleek dat de structuur van evaluatie en rapportage redelijk op orde zijn, maar dat opzet, bestaan en werking van de raamwerken veelal onvoldoende is.

Generated by Feedzy