Home » Edwin Herdink (CFD) in open brief: ‘Verbond sprong nogal uit haar vel tijdens stakeholdersoverleg’

Edwin Herdink (CFD) in open brief: ‘Verbond sprong nogal uit haar vel tijdens stakeholdersoverleg’

8 december 2021

CFD-voorzitter Edwin Herdink heeft zich in een open brief aan de Commissie van Financiën opnieuw uitgesproken over de voorgestelde invoering van actieve provisietransparantie door minister Hoekstra. Dit maal iets minder mild. Zo stelt hij onder meer dat het bijna geen toeval kan zijn dat de adviezen in de beslisnota exact overeenkomen met de wil van het Verbond van Verzekeraars.

Generated by Feedzy