Home » Grenzen aan de nazorgplicht van de assurantieadviseur nader bezien

Grenzen aan de nazorgplicht van de assurantieadviseur nader bezien

13 oktober 2021

De zorgplicht van de assurantieadviseur is regelmatig onderwerp van discussie in de rechtszaal. Daarbij staat dan de vraag centraal of de assurantieadviseur de belangen van zijn cliënt heeft behartigd zoals mag worden verwacht van een redelijk bekwaam, redelijk handelend beroepsgenoot. Bij de beantwoording van die vraag dient de rechter rekening te houden met alle feiten en omstandigheden.

Generated by Feedzy