Home » Netspar: betere communicatie kan genderkloof pensioenopbouw verkleinen

Netspar: betere communicatie kan genderkloof pensioenopbouw verkleinen

1 oktober 2021

Vrouwen die overwegen minder te gaan werken, moeten beter worden geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor hun pensioeninkomen. Ook is het zaak dat de pensioenopbouw verbetert in sectoren met veel vrouwen en waar de huidige pensioenopbouw relatief sober is.

Generated by Feedzy