Sterkste stijging van gemeentelasten in jaren

De gemeentelijke woonlasten gaan dit jaar hard omhoog. Huurders betalen 8 procent meer, woningeigenaren 6,2 procent meer. Dat is de sterkste stijging in jaren, aldus het onderzoeksinstituut COELO van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor het onderzoek werden in de veertig grootste gemeenten van Nederland de woonlasten bekeken. Daaruit blijkt dat dit jaar vooral de afvalstoffenheffing flink omhooggaat. Die heffing stijgt met gemiddeld 9,1 procent, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (ozb) die met 5,2 procent omhooggaat. 
Meerpersoonshuishoudens met een eigen woning, betalen dit jaar gemiddeld 774 euro aan woonlasten. Dat is 45 euro meer dan vorig jaar. Het gaat dan om de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Huurders betalen in de veertig onderzochte gemeenten gemiddeld 390 euro voor hun woonlasten. Dat is 29 euro meer dan vorig jaar. Dat komt vrijwel uitsluitend door een stijging van de afvalstoffenheffing, die met gemiddeld 28 euro omhooggaat.