Home » Opzegging, ontbinding en verval in het levensverzekeringsrecht

Opzegging, ontbinding en verval in het levensverzekeringsrecht

2 mei 2023

In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van artikel 7:977 BW waarbij er ook plaats is voor een rechtsvergelijking met België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Er wordt een aantal verbetervoorstellen gedaan alsmede een voorstel voor een nieuwe tekst van artikel 7:977 BW.