Home » Schadelast en inflatie stuwen premie van autoverzekering

Schadelast en inflatie stuwen premie van autoverzekering

8 mei 2023

Het afsluiten van een autoverzekering kost in mei gemiddeld 82 euro per jaar meer dan een jaar geleden in dezelfde maand, meldt vergelijkingssite Geld.nl. Het gaat om een stijging van 8,4 procent. De vergelijkingssite schrijft de premiestijging toe aan de gestegen inflatie en meer autoschade. Verder merkt de site op dat de hoogte van de premies bij verschillende verzekeraars nogal uiteenloopt.