Home » Carrièreswitch – Anja Koopmans (Achmea) sorteerde voor op verdwijnen functie en is nu verzuim- en re-integratie-expert

Carrièreswitch – Anja Koopmans (Achmea) sorteerde voor op verdwijnen functie en is nu verzuim- en re-integratie-expert

12 mei 2021

Digitalisering zorgt voor een disruptie in de financiële dienstverlening. Functies verdwijnen, al staat daar tegenover dat er ook nieuwe verschijnen. In een korte serie op Amweb komen werknemers uit de sector aan het woord die daarop inspelen. In deze aflevering Anja Koopmans van Achmea, die zelf actie ondernam omdat ze de kans groot achtte dat haar functie zou komen te vervallen.