Home » CBS: nabestaandenpensioen belangrijke inkomstenbron jonge weduwen

CBS: nabestaandenpensioen belangrijke inkomstenbron jonge weduwen

19 april 2021

Het aandeel pensioenontvangers onder vrouwen die voor het bereiken van de AOW-leeftijd hun partner verloren, is flink hoger dan bij mannen in dezelfde situatie. Het inkomen van weduwen bestaat voor bijna 46 procent uit het nabestaandepensioen, tegenover bijna 13 procent bij weduwnaars. Dat blijkt uit onderzoek het Centraal Bureau voor de Statistiek.