Home » De zzp’er en pensioen na de Wet toekomst pensioenen: alle (fiscale) ruimte!

De zzp’er en pensioen na de Wet toekomst pensioenen: alle (fiscale) ruimte!

7 november 2023

Er zijn steeds meer zzp’ers, wat Den Haag ook bedenkt om het tegen te gaan. Daarnaast neemt het aantal witte vlekken (werknemers zonder pensioen) en grijze vlekken (werknemers met een ‘slecht’ pensioen) ook toe. Omdat er steeds meer werkgevers komen die niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen, wordt de groep werkenden zonder (voldoende goede) pensioenregeling eveneens alleen maar groter.