Home » ECB verhoogt de rente minder hard

ECB verhoogt de rente minder hard

5 mei 2023

De ECB heeft de rente opnieuw verhoogd in strijd tegen de hoge inflatie. Dit keer wel minder hard, er kwam een kwart procentpunt bij tegen een half procentpunt de vorige keer. Daarmee komt de rente terug op het niveau van 2008: het begin van de financiële crisis. Beleidsbepalers zien dat de rentestijging en het minder opkopen van leningen effect hebben. Huishoudens en bedrijven lenen al minder doorat dit duurder is geworden.