Home » FRISS strijdt voor een eerlijkere en efficiëntere verzekeringswereld

FRISS strijdt voor een eerlijkere en efficiëntere verzekeringswereld

6 april 2021

Veel processen, met name rondom risico-inschattingen en fraudeonderzoeken bij polisaanvragen, schadebehandeling en compliancy kosten verzekeraars veel tijd. FRISS levert een oplossing waarbij dit soort standaardprocessen worden geautomatiseerd en verzekeraars meer tijd overhouden voor de complexere en meer relevante risico’s.