Home » Geef Letselschade Raad armslag voor hervorming in de letselketen

Geef Letselschade Raad armslag voor hervorming in de letselketen

3 mei 2021

Binnen de letselschadewereld is er veel discussie over kosten. Die discussies gaan meestal over de kostenstijgingen van letselschade als gevolg van nieuwe schadeposten (denk aan affectieschade) of de kosten van de belangenbehartiging. Die zouden leiden tot een algehele stijging van de schadelast.