Home » Gros Nederlanders praat nauwelijks over wensen rondom afscheid

Gros Nederlanders praat nauwelijks over wensen rondom afscheid

23 oktober 2023

‘’Hoewel er in de afgelopen eeuw veel veranderd is op afscheidsgebied, lijkt openheid over afscheid nog niet vanzelfsprekend.’’ 79 procent van de Nederlandse geeft aan zelden of nooit over hun eigen wensen rondom afscheid te praten. Daarnaast wordt er over de voorkeuren van dierbaren ook amper gesproken, geeft 81 procent aan. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Monuta.