Home » Het Verzekerings-Archief (98, nr. 4): verzekeringsrechtspraak

Het Verzekerings-Archief (98, nr. 4): verzekeringsrechtspraak

17 februari 2022

De rubriek Verzekeringsrechtspraak uit Het Verzekerings-Archief, tijdschrift voor verzekeringswetenschap, biedt een overzicht van alle voor de verzekeringsbedrijfstak relevante jurisprudentie van Nederlandse en EU-rechters, met inbegrip van uitspraken van het klachteninstituut Kifid. Hieronder publiceren we de jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven uit nummer 04 van jaargang 98.