Home » Impact nieuwe pensioenwet door veel werkgevers onderschat

Impact nieuwe pensioenwet door veel werkgevers onderschat

9 november 2023

Nu de Wet toekomst pensioenen van kracht is, vormt dit een natuurlijk moment voor werkgevers en HR om (duurzame) arbeidsvoorwaarden tegen het licht te houden, keuzes te maken en stappen te zetten. Dit was de rode draad in de Achmea-inspiratiesessie “Modern werkgeverschap en pensioen” die plaatsvond op 7 november tijdens de landelijke Pensioen3daagse.