Home » Kaag en Kamer zinnen op verdere aanscherping informatieregels kapitaalverzekering

Kaag en Kamer zinnen op verdere aanscherping informatieregels kapitaalverzekering

28 januari 2022

Het heeft er alle schijn van dat verzekeraars weer aan de slag kunnen om de transparantie over levensverzekeringen te verbeteren. Kamerleden hebben een motie ingediend die het kabinet vraagt om strengere regelgeving en minister Kaag (Financiën) heeft daar wel oren naar, maar roept ook de verzekeraars op tot actie: “Het is ook een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Generated by Feedzy