Home » Kifid: bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht mag bank kosten in rekening brengen

Kifid: bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht mag bank kosten in rekening brengen

8 november 2023

In februari 2023 heeft de Commissie van Beroep van Kifid geoordeeld dat bij een overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht een bank van de consument een nieuwe hypotheekakte mag verlangen. Maar, dat het onredelijk is wanneer de bank de kosten voor het vestigen van dit nieuwe hypotheekrecht verhaalt op de consument. Hiermee heeft de Commissie van Beroep een uitspraak van de Geschillencommissie van maart 2022 bevestigd.