Home » Oplossing voor witte vlek wordt over het hoofd gezien

Oplossing voor witte vlek wordt over het hoofd gezien

1 december 2022

Begin 2020 werd ik uitgenodigd om bij de Stichting van de Arbeid input te leveren aan de werkgroep die zich bezighield met de witte vlekken. De naar schatting 10 procent van de werknemers in Nederland die geen pensioen opbouwen via de werkgever.