Home » Raad van State buigt zich over wet Toekomst Pensioenen

Raad van State buigt zich over wet Toekomst Pensioenen

29 november 2021

De ministerraad heeft het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State gestuurd. De Tweede Kamer zal het advies waarschijnlijk in het voorjaar ontvangen. Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe wet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

Generated by Feedzy