Home » Standaardisatie vraagt extra alertheid van adviseur

Standaardisatie vraagt extra alertheid van adviseur

19 mei 2021

Al geruime tijd vindt binnen de financiële sector een proces van schaalvergroting en digitalisering plaats. Hierdoor zijn er minder aanbieders op de markt en wordt het aantal variaties binnen het productassortiment beperkter. Deze ontwikkeling vraagt extra alertheid van de financieel adviseur.