Home » Toegenomen leencapaciteit keert de recente koopprijsdaling

Toegenomen leencapaciteit keert de recente koopprijsdaling

9 november 2023

De koopprijzen zijn wederom licht gestegen in het derde kwartaal van 2023, maar het aantal afgesloten hypotheken en het aantal verkochte woningen stabiliseert. Door de enorme krapte op de koopwoningmarkt leidt de verruiming van de maximale leencapaciteit van huishoudens meteen tot stijgende verkoopprijzen. Omdat het aanbod van (nieuwbouw) koopwoningen ook de komende maanden beperkt blijft, zal de koopprijsontwikkeling ook in de komende periode sterk afhangen van de veranderingen in de maximale leencapaciteit.