Home » Twee nieuwe benoemingen in RvC Volksbank

Twee nieuwe benoemingen in RvC Volksbank

21 september 2021

Jeanine Helthuis en Petra van Hoeken zijn benoemd tot lid van raad van commissarissen van de Volksbank. Helthuis wordt voorzitter van de mens & organisatie commissie en treedt toe als lid van de risk & compliance commissie (R&CC). Van Hoeken wordt voorzitter van de R&CC en treedt toe als lid van de audit commissie (AC). Zij neemt de voorzittersrol over van Jos van Lange die vanaf 20 september is benoemd tot voorzitter van de AC en lid blijft van de R&CC.

Generated by Feedzy