Home » Veel leed door slecht onderhoud financiële producten

Veel leed door slecht onderhoud financiële producten

31 oktober 2023

Het is niet zonder reden dat de wetgever gemeend heeft in de Wft een onderscheid te moeten maken tussen al dan niet impactvolle financiële producten.