Home » Verstrek uw voorwaarden op een duurzame drager

Verstrek uw voorwaarden op een duurzame drager

19 mei 2023

Er zijn nog lessen te leren als het gaat over ‘het op juiste wijze verstrekken van voorwaarden’. Bij het sluiten van een verzekering moet de verzekeraar de voorwaarden op een zogenoemde ‘duurzame drager’ overhandigen, dat wil zeggen op schrift of in een pdf-document dat via e-mail wordt toegestuurd. Op die manier kan de verzekeringnemer de voorwaarden zelf opslaan en heeft die tot zijn beschikking, zonder dat de inhoud eenzijdig gewijzigd kan worden. Is aan deze criteria voldaan, dan is er sprake van voorwaarden op een duurzame drager volgens de bestendige Kifid-lijn.