Home » Verzekeraars en slachtofferorganisaties: gebruik protocol verkeersongevallen

Verzekeraars en slachtofferorganisaties: gebruik protocol verkeersongevallen

16 maart 2021

Wegbeheerders worden dringend verzocht het protocol afhandeling ernstige verkeersongevallen zo snel mogelijk in de eigen organisatie in te voeren. Het protocol zou onder meer structureel de verkeersveiligheid verbeteren, dit meldt verkeerskundig bureau DTV Consultants.