Home » Verzekeraars pleiten voor behoud vrijstelling bij herziening Europese btw-richtlijn

Verzekeraars pleiten voor behoud vrijstelling bij herziening Europese btw-richtlijn

5 oktober 2021

In het kader van de komende herziening van de Europese btw-regels heeft Insurance Europe alvast een lans gebroken voor het behoud van de btw-vrijstelling voor verzekeraars. Anders dreigt een onnodige kostenstijging voor de consument, vreest de koepel van Europese verzekeraars.

Generated by Feedzy