Home » Verzekeraars willen uniforme risicolabels voor pensioenregelingen

Verzekeraars willen uniforme risicolabels voor pensioenregelingen

24 november 2023

Verzekeraars en PPI’s gaan voor pensioencommunicatie de handen ineen slaan, zo schrijft het Verbond voor Verzekeraars. “We delen praktijkervaringen, best practices, en de meest recente inzichten van de (gedrags)wetenschap. We streven naar het bepalen van risicoprofielen van deelnemers en risicolabels van pensioenregelingen die in vergelijkbare gevallen gelijke uitkomsten geven.”