Home » Vier op tien woningbezitters hebben extra afgelost op hypotheek

Vier op tien woningbezitters hebben extra afgelost op hypotheek

28 mei 2021

Volgens De Hypotheker hebben inmiddels bijna twee op de vijf Nederlandse huizenbezitters extra afgelost op hun hypotheek. Van die groep heeft ruim een kwart (27%) inmiddels meer dan € 20.000 extra afgelost.