Home » Vreemde tegenstelling, van Tuur Elzinga

Vreemde tegenstelling, van Tuur Elzinga

8 mei 2023

Als de verplichte AOV eenmaal is ingevoerd, is ten minste acht jaar verstreken sinds die werd opgenomen in het Pensioenakkoord. Het geheugen is kort; wie herinnert zich tegen die tijd nog dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering in de afspraken over de pensioenhervormingen werd gefietst? Het ging om het belang van pensioen. En dat moeten we niet uit het oog verliezen.