Home » Vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze

19 april 2021

Is het recht op vrije advocaatkeuze in een rechtsbijstandverzekering beperkt tot die situatie waarin de advocaat nodig is voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure? Deze kwestie heeft onlangs voorgelegen bij de geschillencommissie. Daarbij speelde de vraag: heeft de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 mei 2020 in een Belgische zaak gevolgen voor de Nederlandse rechtsbijstandverzekeringspraktijk?