Home » WEBINAR FRISS – De concrete kracht van fraude-automatisering

WEBINAR FRISS – De concrete kracht van fraude-automatisering

2 juli 2021

In het webinar De concrete kracht van fraude-automatisering gaat Friss in op automatisering bij verzekeraars en dan vooral op het terrein van fraudepreventie en -bestrijding.